Pomoc prawna

Klienci Indywidualni i Przedsiębiorcy

Śląsk i Kraków

WitamY


Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Niziorskiego świadczy usługi prawne związane z różnymi dziedzinami prawa obowiązującego w Polsce zarówno dla Klientów prywatnych, jak również dla Przedsiębiorców Krajowych i Zagranicznych, w języku polskim i angielskim.

Kancelaria działa zasadniczo na terenie Katowic i województwa śląskiego oraz miasta Krakowa, jednakże w razie konieczności podejmowane są działania także w innych miejscach w Kraju, a nawet za granicą. Najczęściej polegają one na doradztwie w związku z rozmowami techniczno-handlowymi prowadzonymi przez Klienta.

W każdej sprawie rdzeniem metodologii pracy Kancelarii jest trafna identyfikacja potrzeb Klientów i dobór takich narzędzi prawnych, które stwarzają największą szansę jak najpełniejszego zaspokojenia tych potrzeb. Z tych też względów dużą wagę przykłada się do kwestii pełnego wzajemnego zrozumienia na linii adwokat-Klient.

Szczegóły dotyczące Kancelarii są dostępne po kliknięciu w zakładki u góry strony lub po przewinięciu w dół jej zawartości.

 Usługi prawne

Adwokat Łukasz Niziorski ukończył magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach, zwieńczoną egzaminem adwokackim. Uzyskał certyfikat CAE z potocznego j. angielskiego oraz TOLES Higher z prawniczego j. angielskiego. Umiejętności językowe oraz wiedzę o prawie rozwija obecnie w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej na WPiA UŚ we współpracy z: the Loyola University New Orleans, the University of Arkansas at Little Rock oraz the University of Toledo. Interesuje się szerokim spektrum problemów społecznych związanych z prawem, jak również samymi procesami zachodzącymi podczas jego stosowania. Zdobywał dotychczas przede wszystkim doświadczenia z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Posiada duże doświadczenie na sali sądowej.

Zasady współpracy


1.  Umówienie się na spotkanie w Kancelarii jest możliwe po zgłoszeniu się za pomocą: FORMULARZA KONTAKTOWEGO, zwykłej poczty elektronicznej lub - jeżeli chodzi o sprawę pilną - również telefonicznie. FORMULARZ KONTAKTOWY, adres e-mail oraz numery telefonów znajdują się u dołu strony w zakładce KONTAKT. Wizyta u Klienta, poza wypadkiem prowadzenia stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy, jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach i za odrębnym wynagrodzeniem. Kancelaria nie prowadzi dyżurów przeznaczonych na udzielanie porad prawnych, jak również nie udziela porad prawnych telefonicznie, korespondencyjnie ani w formie e-porad.

2.  Najlepiej skorzystać z pomocy prawnej natychmiast po uświadomieniu sobie istnienia problemu prawnego. W szczególności nie zaleca się podpisywania jakichkolwiek umów, nawet z pozoru mało istotnych, bez uprzedniej konsultacji prawnej - zwłaszcza z nieznanym wcześniej kontrahentem. Nawet gdy umowa została już podpisana warto również jak najszybciej poradzić się co do jej treści - w takiej sytuacji dosłownie każdy dzień może mieć znaczenie.

3.  Wszelkie usługi prawne (np. porada prawna, opinia prawna, reprezentacja przed sądem lub organem administracji) są świadczone w zamian za indywidualnie ustalane wynagrodzenie uzależnione między innymi od: stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, kosztu dojazdów na miejsce czynności oraz rezultatu. Prowadzenie spraw sądowych w następujących miastach jest preferowane ze względów komunikacyjnych: Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Kraków, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Zabrze, Zawiercie.

4.  Z uwagi na położenie siedziby Kancelarii jej zasadniczym terenem działania są Katowice, województwo śląskie oraz miasto Kraków. Współpraca poza tymi obszarami wymaga kompleksowego uzgodnienia wszystkich jej istotnych warunków.

5.  Kancelaria oferuje usługi prawne zarówno osobom fizycznym, jak również spółkom, a także innym podmiotom.

6.  Kancelaria świadczy usługi prawne po polsku i po angielsku, Klientom z Polski i innych Krajów, także w sprawach z aspektami międzynarodowymi. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia Kancelarii stanowczo zaleca się uzyskanie porady prawnej przed zaangażowaniem się w jakiekolwiek międzynarodowe stosunki prawne, a zwłaszcza w umowy z zagranicznym kontrahentem lub wykonywane za granicą.

7.  Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące różnych dziedzin prawa. Szczegóły w zakładce USŁUGI PRAWNE.

8.  Relacja adwokata z Klientem opiera się na wzajemnym przestrzeganiu zasad szczerości, zaufania, poufności oraz poszanowania godności. Autentyczną realizację powyższych zasad Kancelaria uznaje za warunek konieczny wszelkiej współpracy na każdym jej etapie.

Usługi prawne


Usługi prawne

UWAGA. Żadne stwierdzenie zawarte na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane w ten sposób, że Kancelaria gwarantuje wykonanie jakiejkolwiek usługi prawnej. O przyjęciu do wykonania każdej usługi prawnej decyduje każdorazowo adwokat, mając na względzie dobro Klienta, charakter sprawy i inne czynniki. Kancelaria nie prowadzi spraw emerytalno-rentowych.

 


Kancelaria adw. Łukasza Niziorskiego jest otwarta na rozwiązywanie problemów i prowadzenie spraw dotyczących różnych dziedzin prawa obowiązującego w Polsce, w tym prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Stawia na uniwersalność, elastyczność i podejmowanie różnorodnych wyzwań.

Postawa ta jest naturalną konsekwencją dotychczasowych doświadczeń Kancelarii, albowiem z sukcesem i w pełni samodzielnie prowadziła ona sprawy z zakresu wielu, nieraz przeplatających się w jednej sprawie gałęzi prawa oraz rozwiązywała po raz pierwszy napotkane, złożone problemy prawne. Uniwersalność w przyjętym profilu działalności idzie w parze z obszernymi zasobami najnowszej wiedzy prawniczej, w które Kancelaria stale inwestuje i które pozostają do jej stałej dyspozycji.

Doświadczenie tutejszej Kancelarii jest w chwili obecnej największe w obszarze prawa cywilnego, w szczególności w następujących jego segmentach: zobowiązania (wszelkiego rodzaju umowy i odszkodowania), prawo rzeczowe (w tym nieruchomości), prawo rodzinne (zwłaszcza majątkowe prawo małżeńskie oraz relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi), a także postępowanie cywilne włącznie z egzekucją. Z racji prowadzenia stałej obsługi prawnej Kancelaria ma też do czynienia regularnie z prawem spółek handlowych i KRS, prawem pracy oraz różnymi aspektami prawa administracyjnego. Kancelaria ma również doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym dotyczących poważnych przestępstw.