Pomoc prawna

Klienci Indywidualni i Przedsiębiorcy

Śląsk i Kraków

WitamY


Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Niziorskiego świadczy usługi prawne związane z różnymi dziedzinami prawa obowiązującego w Polsce zarówno dla Klientów prywatnych, jak również dla Przedsiębiorców Krajowych i Zagranicznych, w języku polskim i angielskim.

Kancelaria działa zasadniczo na terenie Katowic i województwa śląskiego oraz miasta Krakowa, jednakże w razie konieczności podejmowane są działania także w innych miejscach w Kraju, a nawet za granicą. Najczęściej polegają one na doradztwie w związku z rozmowami techniczno-handlowymi prowadzonymi przez Klienta.

W każdej sprawie rdzeniem metodologii pracy Kancelarii jest trafna identyfikacja potrzeb Klientów i dobór takich narzędzi prawnych, które stwarzają największą szansę jak najpełniejszego zaspokojenia tych potrzeb. Z tych też względów dużą wagę przykłada się do kwestii pełnego wzajemnego zrozumienia na linii adwokat-Klient.

Szczegóły dotyczące Kancelarii są dostępne po kliknięciu w zakładki u góry strony lub po przewinięciu w dół jej zawartości.

 Usługi prawne

Adwokat Łukasz Niziorski ukończył magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach, zwieńczoną egzaminem adwokackim. Uzyskał certyfikat CAE z potocznego j. angielskiego oraz TOLES Higher z prawniczego j. angielskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez WPiA UŚ oraz 3 uczelnie amerykańskie: the Loyola University New Orleans, the University of Arkansas at Little Rock oraz the University of Toledo. Interesuje się szerokim spektrum problemów społecznych związanych z prawem, jak również samymi procesami zachodzącymi podczas jego stosowania. Zdobywał dotychczas przede wszystkim doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa prywatnego. Posiada duże doświadczenie na sali sądowej.

Zasady współpracy


§ 1.  JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ? Umówienie się na spotkanie w Kancelarii jest możliwe po zgłoszeniu się za pomocą: FORMULARZA KONTAKTOWEGO, zwykłej poczty elektronicznej lub - jeżeli chodzi o sprawę pilną - również telefonicznie. FORMULARZ KONTAKTOWY, adres e-mail oraz numery telefonów znajdują się u dołu strony w zakładce KONTAKT. Kancelaria nie prowadzi dyżurów przeznaczonych na udzielanie porad prawnych, zatem nie ma gwarancji otrzymania pomocy prawnej w drodze nieumówionego zgłoszenia się do biura.

§ 2.  KIEDY SIĘ SKONTAKTOWAĆ? Najlepiej skorzystać z pomocy prawnej przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej w danej sprawie. W szczególności nie zaleca się podpisywania jakichkolwiek umów, nawet z pozoru mało istotnych, bez uprzedniej konsultacji prawnej - a jeżeli to już nastąpiło to należy zasięgnąć konsultacji prawnej natychmiast po podpisaniu umowy. Zaleca się bardzo stanowczo, aby uzyskać poradę prawną przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek czynność prawną związaną z elementem zagranicznym, zwłaszcza z cudzoziemcami lub mającą innego rodzaju zagraniczne powiązania.

§ 3. JAKI JEST KOSZT USŁUG PRAWNYCH? Z uwagi na niepowtarzalność każdej sprawy, wszelkie usługi prawne (np. porada prawna, opinia prawna, reprezentacja) są świadczone w zamian za indywidualnie ustalane wynagrodzenie uzależnione między innymi od: stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, kosztu dojazdów na miejsce czynności oraz rezultatu.

§ 4. GDZIE ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI PRAWNE? Zasadniczym terenem działania Kancelarii są Katowice, województwo śląskie oraz miasto Kraków. Prowadzenie spraw sądowych w następujących miastach jest preferowane ze względów komunikacyjnych: Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Kraków, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Zabrze, Zawiercie. Współpraca poza tymi obszarami wymaga uprzedniego kompleksowego uzgodnienia wszystkich jej istotnych warunków.

§ 5. JAKIM KLIENTOM POMAGA KANCELARIA? Kancelaria oferuje usługi prawne zarówno osobom fizycznym, jak również spółkom, a także innym podmiotom z Polski, innych krajów Europy (w tym Krajów Wschodniosłowiańskich: Białorusi, Rosji i Ukrainy) oraz z Ameryki.

§ 6. W JAKICH JĘZYKACH ŚWIADCZONA JEST POMOC? Kancelaria świadczy usługi prawne po polsku i po angielsku.

§ 7. JAKIEGO RODZAJU SPRAWY SĄ PROWADZONE? Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące różnych dziedzin prawa. Szczegóły w zakładce USŁUGI PRAWNE.

§ 8. JAKIE WARTOŚCI MUSZĄ BYĆ PRZESTRZEGANE? Relacja adwokata z Klientem opiera się na wzajemnym przestrzeganiu zasad zaufania, szczerości, poufności, rzetelności, lojalności oraz szacunku. Autentyczną realizację powyższych zasad Kancelaria uznaje za warunek konieczny wszelkiej współpracy.

§ 9. KIEDY NASTĘPUJE PRZYJĘCIE USŁUGI DO WYKONANIA? O przyjęciu do wykonania każdej usługi prawnej decyduje każdorazowo adwokat, mając na względzie dobro Klienta, charakter sprawy i inne czynniki. Żadne stwierdzenie zawarte na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane w ten sposób, że Kancelaria gwarantuje wykonanie jakiejkolwiek usługi prawnej. Również odbycie rozmowy na temat sprawy nie jest równoznaczne z podjęciem się wykonania usługi prawnej.

Usługi prawne


Usługi prawne

AKTUALNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Doświadczenie tutejszej Kancelarii jest w chwili obecnej największe w obszarze prawa cywilnego, w szczególności w następujących jego segmentach: ochrona dóbr osobistych (także w internecie), zobowiązania (wszelkiego rodzaju umowy i odszkodowania), prawo rzeczowe (w tym nieruchomości), prawo rodzinne (prawo małżeńskie oraz relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi), a także postępowanie cywilne włącznie z egzekucją. Z racji prowadzenia stałej obsługi prawnej Kancelaria ma też do czynienia regularnie z prawem spółek handlowych.

Kancelaria ma również doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym dotyczących poważnych przestępstw. Reprezentowała zarówno ofiary przestępstw, jak i oskarżonych.

Nowym obszarem działalności Kancelarii jest prawo imigracyjne w zakresie spraw cudzoziemców przybywających do Polski m. in. w celach edukacyjnych, biznesowych, podjęcia pracy oraz rodzinnych. Kancelaria nie zajmuje się prawem uchodźczym, które to stanowi odmienny segment prawa imigracyjnego.

UWAGA. Kancelaria NIE prowadzi spraw emerytalno-rentowych.

 


KONCEPCJA DZIAŁANIA I INFRASTRUKTURA

Kancelaria adw. Łukasza Niziorskiego jest otwarta na rozwiązywanie problemów i prowadzenie spraw dotyczących różnych dziedzin prawa obowiązującego w Polsce, w tym prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Stawia na uniwersalność, elastyczność i podejmowanie różnorodnych wyzwań.

Postawa ta jest naturalną konsekwencją dotychczasowych doświadczeń Kancelarii, albowiem z sukcesem i w pełni samodzielnie prowadziła ona sprawy z zakresu różnych, nieraz przeplatających się w jednej sprawie gałęzi prawa oraz rozwiązywała po raz pierwszy napotkane, złożone problemy prawne.

Uniwersalność w przyjętym profilu działalności idzie w parze z obszernymi zasobami najnowszej wiedzy prawniczej, w które Kancelaria stale inwestuje i które pozostają do jej stałej dyspozycji.

Lokalizacja w sercu Metropolii Śląskiej daje Kancelarii szybki i łatwy dostęp do wielu sądów i władz administracyjnych, co przyczynia się do wydajności jej działania.

Kancelaria znajduje się w bezpośredniej bliskości Dworca Głównego w Katowicach, dworców autobusowych zwykłych i regionalnych, przystanków tramwajowych, a także dwóch centrów handlowych z wielopoziomowymi parkingami, co zdecydowanie ułatwia dotarcie do niej, aczkolwiek w godzinach szczytu rekomenduje się, o ile to możliwe, rezygnację z komunikacji samochodowej na rzecz komunikacji publicznej.

Dokładną lokalizację Biura ukazuje MAPA poniżej.