Pomoc prawna

Klienci Indywidualni i Przedsiębiorcy

Śląsk i Kraków

WitamY


Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Niziorskiego świadczy usługi prawne związane z różnymi dziedzinami prawa obowiązującego w Polsce, przede wszystkim dla Przedsiębiorców Krajowych, w języku polskim i angielskim.

Kancelaria działa zasadniczo na terenie Katowic oraz Krakowa, jednakże w razie konieczności podejmowane są działania także w innych miejscach w Kraju, a nawet za granicą. Najczęściej polegają one na doradztwie w związku z rozmowami techniczno-handlowymi prowadzonymi przez Klienta.

W każdej sprawie rdzeniem metodologii pracy Kancelarii jest trafna identyfikacja potrzeb Klientów i dobór takich narzędzi prawnych, które stwarzają największą szansę jak najpełniejszego zaspokojenia tych potrzeb. Z tych też względów dużą wagę przykłada się do kwestii pełnego wzajemnego zrozumienia na linii adwokat-Klient.

Szczegóły dotyczące Kancelarii są dostępne po kliknięciu w zakładki u góry strony lub po przewinięciu w dół jej zawartości.

 Usługi prawne

Adwokat Łukasz Niziorski ukończył magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach, zwieńczoną egzaminem adwokackim. Zdobywał dotychczas przede wszystkim doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa prywatnego. Posiada duże doświadczenie na sali sądowej. Uzyskał certyfikat CAE z potocznego j. angielskiego oraz TOLES Higher z prawniczego j. angielskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez WPiA UŚ, the Loyola University New Orleans, the University of Arkansas at Little Rock oraz the University of Toledo. Interesuje się szerokim spektrum wiedzy humanistycznej.

Zasady współpracy


§ 1.  JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ? Umówienie się na spotkanie w Kancelarii jest możliwe po zgłoszeniu się telefonicznie. Numer telefonu znajduje się u dołu strony w zakładce KONTAKT. Kancelaria nie prowadzi dyżurów przeznaczonych na udzielanie porad prawnych, zatem nie ma gwarancji otrzymania pomocy prawnej w drodze nieumówionego zgłoszenia się do biura.

§ 2.  KIEDY SIĘ SKONTAKTOWAĆ? Najlepiej skorzystać z pomocy prawnej przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej w danej sprawie. W szczególności nie zaleca się podpisywania jakichkolwiek umów, nawet z pozoru mało istotnych, bez uprzedniej konsultacji prawnej - a jeżeli to już nastąpiło to należy zasięgnąć konsultacji prawnej natychmiast po podpisaniu umowy. Zaleca się bardzo stanowczo, aby uzyskać poradę prawną przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek czynność prawną związaną z elementem zagranicznym, zwłaszcza z cudzoziemcami lub mającą innego rodzaju zagraniczne powiązania.

§ 3. JAKI JEST KOSZT USŁUG PRAWNYCH? Z uwagi na niepowtarzalność każdej sprawy, wszelkie usługi prawne (np. porada prawna, opinia prawna, reprezentacja) są świadczone w zamian za indywidualnie ustalane wynagrodzenie uzależnione między innymi od: stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, kosztu dojazdów na miejsce czynności oraz rezultatu. Kancelaria aprobuje również współpracę na podstawie umowy o stałą obsługę prawną na określonych w niej warunkach.

§ 4. GDZIE ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI PRAWNE? Aktualnie zasadniczym terenem działania Kancelarii są Katowice i Kraków. Przeprowadzanie czynności w innych miejscach jest możliwe, lecz wymaga uprzedniego uzgodnienia warunków współpracy związanych zwłaszcza z dojazdami.

§ 5. JAKIM KLIENTOM POMAGA KANCELARIA? Kancelaria oferuje usługi prawne przede wszystkim Polskim Przedsiębiorcom. Jest jednak otwarta na wszelkich Klientów Krajowych i Zagranicznych, o ile przyjęcie danej sprawy nie koliduje z obowiązkami względem stałych Klientów.

§ 6. W JAKICH JĘZYKACH ŚWIADCZONA JEST POMOC? Kancelaria świadczy usługi prawne po polsku i po angielsku. Posiada doświadczenie zwłaszcza w prowadzeniu rozmów z zagranicznymi kontrahentami.

§ 7. JAKIEGO RODZAJU SPRAWY SĄ PROWADZONE? Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące różnych dziedzin prawa. Szczegóły w zakładce USŁUGI PRAWNE.

§ 8. JAKIE WARTOŚCI MUSZĄ BYĆ PRZESTRZEGANE? Relacja adwokata z Klientem opiera się na wzajemnym przestrzeganiu zasad zaufania, szczerości, poufności, rzetelności, lojalności oraz szacunku. Autentyczną realizację powyższych zasad Kancelaria uznaje za warunek konieczny wszelkiej współpracy.

§ 9. KIEDY NASTĘPUJE PRZYJĘCIE USŁUGI DO WYKONANIA? O przyjęciu do wykonania każdej usługi prawnej decyduje każdorazowo adwokat, mając na względzie dobro Klienta, charakter sprawy i inne czynniki. Żadne stwierdzenie zawarte na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane w ten sposób, że Kancelaria gwarantuje wykonanie jakiejkolwiek usługi prawnej. Również odbycie rozmowy na temat sprawy nie jest równoznaczne z podjęciem się wykonania usługi prawnej.

§ 10. Kancelaria NIE PROWADZI SPRAW EMERYTALNO-RENTOWYCH.

Usługi prawne


Usługi prawne

AKTUALNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Doświadczenie tutejszej Kancelarii jest w chwili obecnej największe w następujących obszarach:

  • OBSŁUGA WYKONAWCY W PROCESIE INWESTYCYJNYM - zwłaszcza w zakresie umów: sprzedaży, dostawy, o dzieło, o roboty budowlane oraz zlecenia;

  • OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCY KONSUMENCKIEGO - zwłaszcza w zakresie umów o dzieło oraz ochrony dóbr osobistych - także w Internecie;

  • PRAWO GOSPODARCZE, w szczególności prawo spółek handlowych;

  • POSTĘPOWANIE CYWILNE włącznie z egzekucją;

  • prawo rodzinne (w szczególności jego aspekty majątkowe);

  • prawo rzeczowe - w zakresie, w jakim zagadnienia prawnorzeczowe zwykle pojawiają się w innych wyżej wymienionych dziedzinach prawa.

 


KONCEPCJA DZIAŁANIA I INFRASTRUKTURA

Kancelaria adw. Łukasza Niziorskiego jest otwarta na rozwiązywanie problemów i prowadzenie spraw dotyczących różnych dziedzin prawa obowiązującego w Polsce. Stawia na podejmowanie różnorodnych wyzwań.

Postawa ta jest naturalną konsekwencją dotychczasowych doświadczeń Kancelarii, albowiem z sukcesem i w pełni samodzielnie prowadziła ona sprawy z zakresu różnych, nieraz przeplatających się w jednej sprawie gałęzi prawa.

Uniwersalność w przyjętym profilu działalności idzie w parze z obszernymi zasobami najnowszej wiedzy prawniczej, w które Kancelaria stale inwestuje i które pozostają do jej stałej dyspozycji.

Lokalizacja w sercu Metropolii Śląskiej daje Kancelarii szybki i łatwy dostęp do wielu sądów i władz administracyjnych, co przyczynia się do wydajności jej działania.

Kancelaria znajduje się w bezpośredniej bliskości Dworca Głównego w Katowicach, dworców autobusowych zwykłych i regionalnych, przystanków tramwajowych, a także dwóch centrów handlowych z wielopoziomowymi parkingami, co zdecydowanie ułatwia dotarcie do niej, aczkolwiek w godzinach szczytu rekomenduje się, o ile to możliwe, rezygnację z komunikacji samochodowej na rzecz komunikacji publicznej.

Dokładną lokalizację Biura ukazuje MAPA poniżej.