W czym mogę pomóc?

Obsługa prawna Klientów Indywidualnych
i Przedsiębiorców

Otwartość na rozwiązywanie problemów i prowadzenie spraw dotyczących różnych dziedzin prawa.

Kontakt
Kim jestem

Twoja Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Niziorskiego świadczy usługi prawne związane z różnymi dziedzinami prawa obowiązującego w Polsce, przede wszystkim dla polskich Przedsiębiorców, w języku polskim i angielskim. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenia współpracy z Klientami reprezentującymi różne branże – na podstawie umów o stałą obsługę prawną.

Kancelaria działa zasadniczo na terenie aglomeracji śląskiej oraz Krakowa, jednakże możliwe jest uzgodnienie czynności także w innych miejscach w Kraju, a nawet za granicą. Najczęściej polegały one dotychczas na doradztwie w związku z rozmowami techniczno-handlowymi prowadzonymi przez Klienta.

W każdej sprawie rdzeniem metodologii pracy Kancelarii jest trafna identyfikacja najlepiej pojętego interesu Klienta i dobór narzędzi prawnych stwarzających największą szansę jak najpełniejszego jego urzeczywistnienia. Dużą wagę przykłada się do pełnego wzajemnego zrozumienia na linii adwokat-Klient.

10

Lat Doświadczenia

Wiedza i doświadczenie

Adwokat Łukasz Niziorski ukończył magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach, zwieńczoną egzaminem adwokackim. Zdobywał dotychczas przede wszystkim doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa prywatnego. Posiada duże doświadczenie na sali sądowej. Uzyskał certyfikat CAE z potocznego j. angielskiego oraz TOLES Higher z prawniczego j. angielskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez WPiA UŚ, the Loyola University New Orleans, the University of Arkansas at Little Rock oraz the University of Toledo. Interesuje się szerokim spektrum wiedzy humanistycznej.

Koncepcja działania i infrastruktura

Kancelaria adw. Łukasza Niziorskiego jest otwarta na rozwiązywanie problemów i prowadzenie spraw dotyczących różnych dziedzin prawa obowiązującego w Polsce. Stawia na podejmowanie różnorodnych wyzwań – również wykraczających poza obszary największego doświadczenia.

Postawa ta jest naturalną konsekwencją dotychczasowych doświadczeń Kancelarii, albowiem z sukcesem i w pełni samodzielnie prowadziła ona sprawy z zakresu różnych, nieraz przeplatających się w jednej sprawie gałęzi prawa.

Uniwersalność w przyjętym profilu działalności idzie w parze z zasobami aktualnej wiedzy prawniczej, w które Kancelaria inwestuje.

Lokalizacja w obrębie metropolii śląskiej daje Kancelarii szybki i łatwy dostęp do wielu sądów i władz administracyjnych, co przyczynia się do wydajności jej działania.

AKTUALNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Doświadczenie tutejszej Kancelarii jest w chwili obecnej największe w następujących obszarach:

Ochrona dóbr osobistych
 

Także w zakresie naruszeń dokonanych w Internecie.
 

Doradztwo we wszelkich umowach cywilnoprawnych

Zwłaszcza w zakresie umów w procesie inwestycyjnym (sprzedaż, dostawa, dzieło, roboty budowlane, zlecenie).

Prawo gospodarcze

W szczególności prawo spółek handlowych.

Postępowanie cywilne

Włącznie z egzekucją.

Zasady współpracy

§ 1. Jak się skontaktować?

Nowi Klienci proszeni są o zgłaszanie się za pomocą niżej zamieszczonego formularza kontaktowego. Kancelaria nie prowadzi dyżurów przeznaczonych na udzielanie porad prawnych, zatem nie ma gwarancji otrzymania pomocy prawnej w drodze nieumówionego zgłoszenia się do biura.

§ 2. Kiedy się skontaktować?

Najlepiej skorzystać z pomocy prawnej przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej w danej sprawie. W szczególności nie zaleca się podpisywania jakichkolwiek umów, nawet z pozoru mało istotnych, bez uprzedniej konsultacji prawnej - a jeżeli to już nastąpiło to należy zasięgnąć konsultacji prawnej natychmiast po podpisaniu umowy. Zaleca się uzyskać poradę prawną przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek czynność prawną związaną z elementem zagranicznym.

§ 3. Jaki jest koszt usług prawnych?

Z uwagi na niepowtarzalność każdej sprawy, wszelkie usługi prawne są świadczone w zamian za indywidualnie ustalane wynagrodzenie uzależnione między innymi od: stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, kosztu dojazdów na miejsce czynności oraz rezultatu.

§ 4. Gdzie świadczone są usługi prawne?

Aktualnie zasadniczym terenem działania Kancelarii jest aglomeracja śląska i Kraków. Przeprowadzanie czynności w innych miejscach jest możliwe, lecz wymaga uprzedniego szczegółowego uzgodnienia warunków współpracy.

§ 5. Jakim Klientom pomaga kancelaria?

Kancelaria oferuje usługi prawne przede wszystkim polskim Przedsiębiorcom. Jest jednak otwarta na wszelkich Klientów krajowych i zagranicznych.

§ 6. W jakich językach świadczona jest pomoc?

Kancelaria świadczy usługi prawne po polsku i po angielsku. Posiada doświadczenie zwłaszcza w prowadzeniu rozmów z zagranicznymi kontrahentami.

§ 7. Jakiego rodzaju sprawy są prowadzone?

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące różnych dziedzin prawa. Szczegóły w zakładce Usługi Prawne.

§ 8. Jakie wartości muszą być przestrzegane?

Relacja adwokata z Klientem opiera się na wzajemnym przestrzeganiu zasad zaufania, szczerości, poufności, rzetelności, lojalności oraz szacunku. Autentyczną realizację powyższych zasad Kancelaria uznaje za warunek konieczny wszelkiej współpracy.

§ 9. Kiedy następuje przyjęcie usługi do wykonania?

O przyjęciu do wykonania każdej usługi prawnej decyduje każdorazowo adwokat, mając na względzie dobro Klienta, charakter sprawy i inne czynniki. Żadne stwierdzenie zawarte na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane w ten sposób, że Kancelaria gwarantuje wykonanie jakiejkolwiek usługi prawnej. Również odbycie rozmowy na temat sprawy nie jest równoznaczne z podjęciem się wykonania usługi prawnej.

§ 10. Szczególne kategorie spraw.

W sprawach rozwodowych Kancelaria reprezentuje wyłącznie Stronę domagającą się oddalenia powództwa. Kancelaria nie prowadzi żadnych spraw emerytalno-rentowych.

Formularz kontaktowy

+
=